სერვისი
საწევრო პაკეტები
  • მედიათეკაში ერთჯერადი ვიზიტი (მოქმედებს სამივე ფილიალში)

ფასი - 5 ლარი

სერვისი - სამუშაო სივრცე, კომპიუტერი, ადგილზე ბიბლიოთეკით სარგებლობა, wifi.

ფასდაკლება სტუდენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის, შშმ პირებისა და 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 3 ლარი.


  • ბარათი ა (მოქმედებს სამივე ფილიალში)

3 თვე - 15 ლარი

სერვისი: წიგნის გაცემა - 10 დღე (ერთჯერადი გადავადება),

სამუშაო სივრცე, კომპიუტერი, wifi.


  • ბარათი ბ (მოქმედებს ვაკისა და ნაძალადევის ფილიალებში)

1 თვე - 20 ლარი

სერვისი: ბიბლიოთეკით სარგებლობა, წიგნის გაცემა - 10 დღე (ერთჯერადი გადავადება, 5 დღე),

სამუშაო სივრცე, კომპიუტერი, wifi, პრინტერი, სკანერი,  ასლის გადაღება ( 10 გვერდი),

ველოსიპედით სარგებლობა: დღეში 30 წთ. პარკის ტერიტორიაზე.