სერვისი
საწევრო პაკეტები
 • A Card (ეი-ბარათი) - განკუთვნილია ბავშვებისთვის.  „ეი-ბარათი“ გულისხმობს ბავშვების დარეგისტრირებას მედიათეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომლის ფარგლებშიც ჩაერთვება საგნობრივ ღონისძიებებზე.  ბარათის ღირებულების განსაზღვრა მოხდება პროგრამიდან გამომდინარე ყოველი სეზონის დასაწყისში.  ბარათის მეშვეობით ბავშვს ყოველდღიურად ექნება წვდომა საბავშვო სივრცეზე.

  „ეი-ბარათის“ პაკეტი ნახევარწლიანია. ვადის გასვლის შემდეგ შესაძლებელია პაკეტის განახლება.

 • Card-Biblioteque (ბი-ბარათი) - წარმოადგენს საბაზისო პაკეტს და მორგებულია ბიბლიოთეკის მოხმარებით დაინტერესებული მედიათეკის წევრთა საჭიროებებზე. „ბი-ბარათის“ მომხმარებლები ისარგებლებენ სამკითხველო დარბაზით, წიგნადი ფონდით და ელექტრონული ბიბლიოთეკით. აღნიშნული საწევრო ბარათის მფლობელებს დაბალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობისა და ლიმიტირებული კომპიუტერული სივრცის გამოყენების შესაძლებლობაც ექნებათ. წევრები შეძლებენ ღია ფონდიდან სასურველი წიგნის გატანასა და საბიბლიოთეკო ღონისძიებებზე დასწრებას.

  „ბი-ბარათის“  ღირებულება 15 ლარია და ის 6 თვე მოქმედებს.

 • Card-Cinematheque (სი-ბარათი) - გათვლილია მედიათეკის იმ წევრებზე, რომლებიც  ფილიალების სივრცეებს ძირითადად სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი დანიშნულების სამუშაო მიზნით მოიხმარენ. „სი ბარათი“ მოიცავს ბი-ბარათით განსაზღვრულ სერვისებს, რომელიც მორგებულია პროფესიულ საჭიროებებს. ამ  პაკეტში შედის წიგნების როგორც ღია, ასევე დახურული ფონდიდან გატანა; მომხმარებელი სარგებლობს მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით, როგორც საკუთარი, ასევე მედიათეკის კომპიუტერის მეშვეობით. მას შეუძლია გამოიყენოს როგორც ლიმიტირებული, ისე ულიმიტო კომპიუტერული სივრცე, სკანერი, პრინტერი (შავ-თეთრი A4) და ვიდეო-პროექტორი.

  „სი-ბარათის“ პაკეტის  ღირებულება თვეში 15 ლარს შეადგენს.

 • Card-Discotheque (დი-ბარათი) - გათვლილია იმ მომხმარებელზე, რომელსაც სისტემატურად და წინასწარგანსაზღვრული დროით ესაჭიროება მედიათეკის სერვისისა და ინფრასტრუქტურის გამოყენება. „დი-ბარათის“ მფლობელს შეუძლია ისარგებლოს მედიათეკის ყველა სერვისით და ფილიალების ღია სივრცეებში დაჯავშნოს პერსონალური სამუშაო მაგიდა, რომელიც მის განკარგულებაში იქნება განსაზღვრული დროით. წინასწარი შეთანხმებით, მფლობელს შეეძლება პრეზენტაციისთვის საგანგებოდ განსაზღვრული დარბაზის გამოყენებაც.

  „დი-ბარათის“ პაკეტის ყიდვა სხვადასხვა პერიოდითაა შესაძლებელი.  ერთი დღით პაკეტის ღირებულებაა 15 ლარი; ერთი კვირით - 60 ლარი; ერთი თვით 200 ლარი, ხოლო 6-თვიანი პაკეტის ღირებულება 1000 ლარს შეადგენს.

 • M Mediatheque Card (ემ ბარათი) -  წარმოადგენს ლიმიტირებულ, სპეციალურ პაკეტს, რომელიც გათვლილია მომხმარებელზე, რომელსაც სურს განსაკუთრებული სამუშაო პირობების მიღება სპეციალურ, დახურულ სივრცეში ყველა შესაძლო სერვისის ჩათვლით. ამ პაკეტით სარგებლობა მედიათეკის ადმინისტრაციასთან ინდივიდუალური მოლაპარაკების შედეგადაა შესაძლებელი.

** ლიმიტირებული და ულიმიტო კომპიუტერული სივრცე გულისხმობს საერთო კომპიუტერულ სივრცეში საწევრო პაკეტიდან გამომდინარე განსხვავებული მოხმარებისა და წვდომის არსებობას.  ლიმიტირებული დაშვებისას შესაძლებელია მხოლოდ შიდა ქსელში ჩატვირთული ელექტრონული რესურსების გამოყენება, ულიმიტოს შემთხვევაში კი წვდომა ნებისმიერ რესურსთან ინტერნეტის გამოყენებით.